INFO@STARVISE.COM
SIKÇA SORULAN SORULAR
İSTKA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI Girişimci Hızlandırma Mekanizmalarının Kurulması ve Gelişim Takip Sisteminin Oluşturulması
İSTKA Sözleşme No: TR10/16/GRM/0101
YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Davutpaşa Yerleşkesi A1 Blok INFO@YILDIZKULUCKA.COM
SIKÇA SORULAN SORULAR

Proje Hakkında

Projenin genel amacı; yenilikçi ve yaratıcı girişimciliği yaygınlaştırarak girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, İstanbul’un ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemek amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren kuluçka merkezlerinin hızlandırma kapasitesini arttırmak ve girişimcilerin iş dünyasında bir üst basamağa geçiş sürelerini hızlandırıcı mentörlüklerin yapılmasını ve işbirliklerinin kurulmasını sağlamaktır.  

Yıldız Kuluçka’da faaliyet göstermekte olan girişimci işletmelere; mentörlük, danışmanlık (hukuki-mali-idari) hizmetleriyle girişimcilerin ihtiyaç duydukları yetkinlikleri kazandırmak, girişimci-mentör, girişimci-yatırımcı destek mekanizmalarını oluşturmak, web tabanlı dijital hızlandırıcı yazılımını Gelişim ve İşbirliği Takip Programı (GİTAP) kurmak ve yaygınlaştırmaktır. 

İstanbul’da girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve iş birliğine dayalı sürdürülebilir destek mekanizmalarının kurulmasını amaçlayan proje kapsamında yürütülmekte olan faaliyetler;

Girişimciler arası işbirliklerinin oluşturulması: Girişimci işletmeler arasında işbirlikleri oluşturularak girişimcilerin ortak proje/ürün geliştirme potansiyellerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Girişimci-Mentör mekanizmalarının kurulması: Girişimci işletmeler çalıştıkları sektöre ve desteklenmeye ihtiyaç duydukları konulara göre mentörlük hizmetlerinden yararlanmakta ve bu desteğin düzenli olarak devam etmesi planlanmaktadır.

Girişimci-Yatırımcı mekanizmalarının oluşturulması: Girişimcilerle yatırımcıların düzenli aralıklarla buluşturulması, hem girişimcilerin iş fikirlerine destek olmakta hem de yatırımcıların finansal kaynaklarını değerlendirmelerine imkan sağlamaktadır.

Girişimcilerin ihtiyaç duydukları yetkinliklerin kazandırılması: 80 saat verilmesi planlanan yetkinlik programı, ilgili alanlarda tecrübe eksikliği olan girişimci işletme sahiplerine yönetim ve işletme tecrübesi kazandırmaktadır.

WEB tabanlı dijital hızlandırıcı yazılımın oluşturulması (GİTAP): Girişimci işletmeler, mentörler ve yatırımcıların ortak web tabanlı bir dijital ağda toplanması girişimcilik ekosistemi aktörlerinin aralarındaki iletişimi ve etkileşimi arttıracaktır. Böylece zaman ve ulaşım problemleri yaşanmadan girişimcilik sosyal ağı üzerinden iletişim halinde olacaklardır. İlgili sistem ayrıca gerekli duyuru ve bilgilendirilmelerin yapılması, girişimci-mentör ve girişimci-yatırımcı görüşmelerinin takibi amaçlı da kullanılabilecektir.